Xevi Torras
Vaya al Contenido

Menu Principal:

Contacte

Xevi Torras

NOTA:

CATALÀ: En el
temps que estem, tot és negociable. Per això, als interessats en qualsevol de les obres disponibles, els hi demano que es possin en contacte per email, facin una oferta i seran de bon grat atesos.
Evidentement,
amb una oferta correcta que serà estudiada i/o renegociada, si és el cas, per arribar a un acord.

ESPAÑOL
: En los tiempos que estamos, todo es negociable. Por ello, los interesados en cualquiera de las obras disponibles, les pido que se pongan en contacto por email, hagan una oferta y serán amablemente atendidos.
Evidentemente,
con una oferta correcta que será estudiada y/o renegociada, en su caso, para llegar a un acuerdo.

ENGLISH
: Nowadays, everything is negotiable. Therefore, those interested in any of the available pieces of work, are ask for contact us, to make an offer and we will be pleased to attend to you.
Obviously with a right offer that will be studied and/or rescheduled, if necessary, to reach an agreement.E
mail:
   xevi@xevitorras.com
Regreso al contenido | Regreso al menu principal